Algemeen

Ontspanning

Wilt u zich niet verplichten tot wekelijkse deelname aan competitie wedstrijden, dan biedt de vorm "niet spelende recreanten" uitkomst. De wekelijkse training is puur voor de ontspanning en zal voornamelijk bestaan uit een onderling partijtje. Aan de technieken worden geen hoge eisen gesteld. Het belangrijkste is dat u ontspannen bezig bent en dat er een gezellige sfeer heerst.

Competitie

Trekt het spelen van wedstrijden u meer aan? In de NeVoBo-competitie is iedereen gezellig bezig. Buiten een of twee keer trainen in de week speel je op vrijdagavond wedstrijden tegen teams uit de Zuidwesthoek. Met je team kun je je hier omhoog werken naar een steeds hoger niveau.

Contacten

Dit sociale aspect komt extra naar voren tijdens de mixtoernooien die twee keer per jaar worden georganiseerd. Gezellig met alle leden van de vereniging het jaar of het seizoen afsluiten. De inschrijving voor deze toernooien is helemaal vrijwillig, iedereen bepaalt dus zelf hoeveel tijd er in de sport gestoken wordt.

Kennismaken

Zoals bij de meeste verenigingen is het ook bij DBS gebruikelijk dat er een aantal proeftrainingen gevolgd kunnen worden, voordat iemand lid wordt. Voordat u zich eventueel bindt, kunt u eerst zien of de sport, het team en de sfeer u bevalt. Zo weet u zeker dat u geen verkeerde keuze maakt. Hieronder staat meer informatie over onze vereniging.

Historie

In de 16e eeuw werd aan het Engelse hof een spel gespeeld, dat veel leek op het volleybalspel. De wortels van het huidige volleybal liggen echter in Amerika, waar in 1895 een zekere William Morgan een spelletje bedacht, als alternatief voor het veel gespeelde basketbal. Tot de 2e wereldoorlog bleef het spel aan de andere kant van de oceaan. De Amerikanen en Canadezen namen het spel mij met de bevrijding en het werd in Europa enthousiast ontvangen. In 1947 werd de Nevobo opgericht en daarna volgende de eerste lokale volleybalclubjes, ook in Balk.

De heer Monsma was begin jaren 50 leraar aan de ULO in Balk en zijn gymnastieklessen werden veelal gevuld met volleybal. Een aantal enthousiaste leerlingen wilden ook buiten schooluren volleyballen en dit resulteerde in 1953 in de oprichting van De Balkster Smashers door Marten Steegenga en Watze thoe Schwartzenberg. DBS begon met 18 leden, die voor de contributie van een kwartje per week anderhalf uur trainde in gymzaal 't Haske, welke door de gemeente gratis werd uitgeleend. Er werd niet aan een competitie deelgenomen. Het jaarlijks hoogtepunt was een wedstrijd tegen Koudum. Volgens de overleveringen was met name de terugtocht op de fiets was een happening.

In 1956 kwam de legendarische Fedde Bakker en dat betekende het einde van recreatief volleybal voor DBS. Er moest echt getraind worden en dames en heren mochten niet meer gemixed spelen. Bovendien wilde trainer Fedde Bakker zich inschrijven voor de competitie. Voor een aantal toenmalige leden was dit wel erg fanatiek en er volgde een heuse afsplitsing. De volleybalvereniging MOLTO (meer oefening leidt tot overwinning) werd opgericht. Hoewel er wel sprake was van rivaliteit, is er niets bekend van onderlinge wedstrijden. De strijdbijl werd in 1968 begraven en vond er een fusie plaats tussen MOLTO en DBS.
Inmiddels nam DBS met een dames- en een herenteam deel aan de competitie. Pas na de opening van sporthal De Trime in 1976 kwam de echte groei voor DBS, zowel in sportief opzicht als in het aantal leden. Het hoogtepunt van de dames was het spelen in de 2e divisie in de 80-er jaren. Bij de heren kwam dit hoogtepunt in 2001, toen promotie naar de 2e divisie werd afgedwongen.

Hoewel DBS van haar huidige leden iets meer contributie verlang dan een kwartje per week, is het in staat gebleven het lidmaatschap betaalbaar en voor iedereen bereikbaar te houden. Het doel van de vereniging is statutair vastgelegd en luidt: het beoefenen van de volleybalsport bevorderen. Op dit moment kent DBS bijna 200 enthousiaste leden en leeft volleybal in Balk en omgeving. DBS is al ruim 50 jaar veerkrachtig, vechtlustig en bovenal jong! Met deze drie eigenschappen zien we de komende jaren met vertrouwen tegemoet.

Het bestuur.

Club Sponsoren

DBS Webshop

trainingjack

Klik op het shirt om naar de Webshop te gaan.

Facebook