Inschrijving BeachEvent Balk 2016 is geopend!

Het BeachEvent Balk vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 (volleybal) en zondag 21 augustus (voetvolleybal) op het Treemterplein. Opgave kan via Facebook of via een van de leden van de commissie.

Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per team voor het volleybal en 15 euro per team voor het voetvolleybal. Opgeven kan eenvoudig door een reactie / comment te geven op dit bericht. Let er op dat je de volgende informatie aangeeft:

- Namen deelnemers
- Teamnaam
- Onderdeel (volleybal heren/dames; hoog/midden/laag of voetvolley)

Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL46RABO0129989800 ten name van J Folmer. Vermeld bij de overboeking dezelfde informatie als hierboven. De inschrijving is pas definitief als wij het geld hebben ontvangen. Dit bericht zal periodiek worden bijgewerkt waarbij zal worden aangegeven welke teams zich hebben opgegeven en hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.

Met vriendelijke groet,

Commissie BeachEvent Balk 2016

Paul Rienstra
Pieter Homma
Jan Peter Rienstra
Jilke Folmer
Freark Schakel
Wessel van der Goot

Club Sponsoren

Facebook