Beste DBS-ers,

 

Een gezonde volleybal club bestaat uit veel spelplezier, wedstrijden en natuurlijk een biertje, frisje of wijntje na dit alles. Om gezond te blijven dient de club ook financieel gezond te zijn en te blijven om dit plezier te kunnen blijven continueren.  

Dit bewerkstelligen we door een financieel beleid uit te voeren en houden we onder andere de in- en uitgaven van de club goed in de gaten. Met de aantrekkende economie zien wij als club dat ook onze uitgaven de afgelopen jaren zijn gestegen. Om dit in de hand te houden heeft het bestuur een ruimte om daar actie op te ondernemen. 

Uit de financiële balans die wij in onze bestuursvergaderingen bespreken hebben wij als bestuur unaniem besloten om 2% contributieverhoging in te gaan zetten om de balans tussen de in- en uitgaven veilig te stellen voor het komende volleybal seizoen. 

Deze verhoging is in een schema opgenomen op onze website en is terug te vinden via: 

http://www.dbs-balk.nl/index.php/ct-menu-item-53/ct-menu-item-57.html

In de eerste contributie ronde van het seizoen 2018/2019 zal de verhoging doorgevoerd zijn.

Voor financieel inzicht en vragen aangaande onze club willen wij jullie van harte uitnodigen in de algemene ledenvergadering welke in het begin van het seizoen plaats zal vinden (datum zal groots aangegeven worden via de gebruikelijke nieuwsflits in de komende maanden).

 

Met sportieve groet,

Bestuur De Balkster Smashers

Club Sponsoren

Facebook